ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี

       จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีลำคลองสายน้ำ วิถีชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความผูกพันกับแม่น้ำเป็นอย่างมาก ในอดีตบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำจะตักน้ำในแม่น้ำไว้ดื่มกินหรืออาบ และใช้สำหรับเป็นเส้นทางการคมนาคม ดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกปีจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นวันลอยกระทงที่่ชาวบ้านจะได้ถือโอกาสในวันนี้ขอขมาต่อพระแม่คงคา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จึงได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาก
       แต่เดิมชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำต้นกล้วยซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นกระทงกาบกล้วย โดยการนำกาบของต้นกล้วยมาตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะ พร้อมนำธูปไปจุ่มน้ำมันยางและน้ำไปตากแดดประมาณ ๓ - ๔ วัน เพื่อให้ง่ายต่อการจุดไฟ เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ชาวบ้านจะพายเรือไปกลางแม่น้ำ พร้อมนำกระทงกาบกล้วย ที่มีดอกไม้ธูปเทียนมาที่แม่น้ำแม่กลอง ปล่อยกระทงกาบกล้วยให้เป็นสายเป็นระยะ ตามแนวลำน้ำที่ไหลลงสู่ปากอ่าวแม่กลองก ความสว่างไสวจากแสงไฟในกระทงกาบกล้วยที่สะท้อนกับแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ จะมีความสวยงานตระการตาหาที่เปรียบไม่ได้ ต่อมาประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยได้สูญหายไปจากวิถีชีวิตคนแม่กลอง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
       จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม การลอยกระทงกาบกล้วย ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐเป็นกระทง ปัจจุบันการลอยกระทงกาบกล้วยนี้จะเริ่มปล่อยกระทงบริเวณหน้าวัดท้องคุ้ง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่อีกทางหนึ่งด้วย
  
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 05 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^