โครงการธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะ
       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดทำโครงการธนาคารขยะ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม บุคลการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้คัดแยกขยะจากครัวเรือนและนำขยะมาแลกไข่ เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในเขตพื้นที่ตำบลบางพรม และเป็นการประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน

 


ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^