ถ่านผลไม้

ถ่านผลไม้
                   ตำบลบางพรมเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ดังนั้นประชากรในพื้นที่จึงประกอบอาชีพในการทำสวนถ่านผลไม้ เป็นการนำผลไม้อ่อน หรือผลไม้ที่หล่น มาแปรรูปเป็นถ่านผลไม้สำหรับใช้ในการดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ในตู้เย็น  หรือในห้อง โดยคุณสถาพร ตะวันขึ้น (ปราชญ์ชาวบ้าน)
                   ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน คือ "น้ำส้มควันไม้"  เป็นของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นของควันที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้จะมีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่จะเป็นกรดอะซิติก สีน้ำตาลแกมแดง น้ำส้มควันไม้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน สำหรับการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกรเนื่องจากเป็นสารธรรมชาติ คือ สามารถช่วยลดการทำลายจากแมลงศัตรูพืช และศัตรูสัตว์ได้ 
                  ปัจจุบัน คุณสถาพร  ตะวันขึ้น (ปราชญ์ชาวบ้าน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ ได้จากฐานการเรียนรู้ ณ หมู่ที่ ๔  ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีความรู้ในเรื่องเกษตรปลอดสารพิษต่างๆที่น่าสนใจ เช่น การเพาะเห็ดในโอ่ง  การคั่วชาสมุนไพร อีกด้วย


 


คุณสถาพร  ตะวันขึ้น (ปราชญ์ชาวบ้าน)
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาจากฐานการเรียนรู้


เตาที่ใช้สำหรับเผาถ่านผลไม้ถ่านผลไม้ที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำส้มควันไม้ ที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านผลไม้ชาสมุนไพรที่ได้จากการคั่ว ขณะเผาถ่านผลไม้ 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^