ผลไม้กลับชาติ

ผลไม้กลับชาติ
             ตำบลบางพรม เป็นตำบลทีี่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผักผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งพืชผักผลไม้บางอย่างมีมากและยากต่อการเก็บรักษา จึงเกิดการรวมตัวของแม่บ้านภายในตำบลบางพรม และจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตำบลบางพรม  โดยมีการนำพืชผักผลไม้ที่มีรสขม และง่ายต่อการเน่าเสีย เช่น มะระ, ลูกตำลึง, บอระเพ็ด, มะละกอ, ตะลิงปลิง, ส้มโอ, ลูกมะนาว มาแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่ม และเรียกว่า "ผลไม้กลับชาติ" แต่เดิมวิธีการทำเป็นความลับ ทำให้การแปรรูปอยู่ใวงจำกัด โดยกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา ได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งด้านคุณภาพ และรสชาติ โดยริเริ่มนำบอระเพ็ดและมะดันที่มีรสขมมาทำผลไม้แช่อิ่ม แล้วขยายไปสู่ผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นบ้าน 
              การแปรรูปโดยทำผลไม้แช่อิ่ม ทำให้การรับประทานผลไม้ที่มีรสขม ซึ่งมีสรรพคุณทางยาได้ง่ายขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่


 
ผลิตภัณฑ์ผลไม้กลับชาติ ของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตำบลบางพรม
คุณฉวีวรรณ  หัตถกรรม ประธานกลุ่มฯ
พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตำบลบางพรม
ร่วมกันแปรรูปผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาฯ
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  ห้องน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับกลุ่ม

 
 
 
                  ปัจจุบันกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาตำบลบางพรม ได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานและผู้สนใจ เรียนรู้วิธีการในการแปรรูปผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งที่ผ่านมามีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 

 


การศึกษาดูงานของคณะนักเรียน หลักสูตร นายเรือชั้นต้น กองทัพเรือ

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มี.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^