เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัว, โรงเพาะเห็ด, เลี้ยงกบ - ปลา และเลี้ยงหมูหลุม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจ ได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 การเลี้ยงหมูหลุมการเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์การเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์บ่อปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลา - กบ

การทำโรงเพาะเห็ด
การปลูกพืชผักสวนครัว


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 05 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^