โฮมสเตย์

             ตำบลบางพรม เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวมเชิงนิเวศน์หลายแห่ง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงได้เกิดช่องทางสำหรับการสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ คือ การสร้างที่พักทั้งแบบโฮมสเตย์ และรีสอร์ท
            ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ รีสอร์ทและที่พัก ในพื้นที่ตำบลบางพรม ทั้งหมด จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ 
            หมู่ที่ 1  บ้านริมน้ำ, บ้านอู่อ่อน  
            หมุ่ที่ 2  ปูตากลม,  ริเวอร์โคโค, บ้านทิพย์สวนทอง 
            หมู่ที่ 4 บ้านลาโภทัย,  บ้านหยกโฮมสเตย์,  บ้านแสงตะวัน,  บ้านดีประดับ,  บ้านนวลจันทร์,  บ้านกำนันหวลโฮมสเตย์
            หมู่ที่ 5 บ้านล้านนา 
            หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองไทรโฮมสเตย์, บ้านกัลปพฤกษ์


ตัวอย่างโฮมสเตย์ และที่พักในพื้นที่ตำบลบางพรม
 
 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^