แหล่งรวบร่วมบทความและสาระหน้ารู้ ของ อบต.บางพรม

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

06 ก.ค. 2557 0 191

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ประเภทของขยะ ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี 4 ประเภท ได้แก่ 1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการปร..

การกินเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
การกินเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

14 เม.ย. 2556 0 284

หลายคนทราบแล้วว่า อาหาร กับ สุขภาพ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก โรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้ร่างกายมีอาการทุรนทุราย หลายอย่างเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารด้..

การรณรงค์ เมาไม่ขับ
การรณรงค์ เมาไม่ขับ

14 เม.ย. 2556 0 368

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของโลก และสาเหตุหนึ่งที่ทำใ้ห้เกิดอุับัติเหตุนั้น ก็คือ การดื่มสุราแล้..

การสานกระเป๋า
การสานกระเป๋า

14 เม.ย. 2556 0 274

วิธีการสานตะกร้าพลาสติก ในปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสานต..

การฝึกอาชีพ ทำพิมเสนน้ำ
การฝึกอาชีพ ทำพิมเสนน้ำ

14 เม.ย. 2556 0 238

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิมเสนน้ำ ในตำรายาไทยแผนโบราณบอกไว้ว่า พิมเสนน้ำช่วยให้นอนหลับสนิท แต่คนชอบเอาไป สูดดมและทาในรถ นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถ..

โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง

14 เม.ย. 2556 0 180

โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทุกๆคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิตจะเป็นแรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นทุกคนควรจะ..

การป้องกันโรคเบาหวาน
การป้องกันโรคเบาหวาน

14 เม.ย. 2556 0 220

โรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับ ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง ท่านผู้อ่านสามารถป้องกันโ..

การป้องกันโรคเอดส์
การป้องกันโรคเอดส์

14 เม.ย. 2556 0 205

เอดส์ หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอ..

การป้องกันโรคมะเร็ง
การป้องกันโรคมะเร็ง

14 เม.ย. 2556 0 190

การป้องกันโรคมะเร็ง มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการ..

โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก

14 เม.ย. 2556 0 245

โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของโรค นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุข ทั่่วโลก โดยเฉพาะ..

การเต้นแอโรบิค
การเต้นแอโรบิค

14 เม.ย. 2556 0 237

การเต้นแอโรบิก การออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็กให้แข็งแรง เกิดความคล่องแคล่วว่องไว มีร่างกายที่..

^