การป้องกันวาตภัย

การป้องกันวาตภัย
 การป้องกันวาตภัย

 
         วาตภัย คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง อันตรายที่เกิดจากวาตภัย ได้แก่ ความรุนแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไต้ฝุ่น,พายุโซนร้อน, พายุดีเปรสชั่น และพายุฤดูร้อน ถ้าการเตรียมการรับสถานการณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีการประกาศโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายอย่างทั่วถึง ไม่มีวิธีการดำเนินการที่เข้มแข็งในการอพยพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ต่าง ๆ ในระหว่างเกิดพายุ ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย
1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย
3. ติดตั้งสายล่อฟ้าสำหรับอาคารสูงๆ
4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
5. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง
6. ไม่ใส่เครื่องประดับโลหะ และอยู่กลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง
7. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจำเป็น
8. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร
9. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^