การรณรงค์ เมาไม่ขับ

การรณรงค์ เมาไม่ขับ
                 

การรณรงค์ "เมาไม่ขับ"

            ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของโลก และสาเหตุหนึ่งที่ทำใ้ห้เกิดอุับัติเหตุนั้น ก็คือ การดื่มสุราแล้วขับยานพหนะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ดังนั้นในแต่ละปีจึงให้เกิดความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน จึงต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนที่เมาแล้วไม่ขับ เพื่อเป็นการป้องกันสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญ

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 เม.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^