แหล่งรวบร่วมบทความและสาระหน้ารู้ ของ อบต.บางพรม

กีฬาบาสเกตบอล
กีฬาบาสเกตบอล

14 เม.ย. 2556 0 146

การเล่นกีฬาบาสเกตบอล กีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรง หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต กีฬามีอยู่ด..

การป้องกันวาตภัย
การป้องกันวาตภัย

14 เม.ย. 2556 0 396

การป้องกันวาตภัย วาตภัย คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง อันตรายที่เกิดจากวาตภัย ได้แก่ ความรุนแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไต้ฝุ่น,พายุโซนร้อน, ..

การป้องกันอุทกภัย
การป้องกันอุทกภัย

14 เม.ย. 2556 0 149

การป้องกันอุทกภัย ในภาวะที่เกิดน้ำท่วม ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง..

การป้องกันอัคคีภัย
การป้องกันอัคคีภัย

10 พ.ย. 2555 0 164

การป้องกันอัคคีภัย การเกิดอัคคีภัย อุกทภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่มตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นภัยท..

^