วัดแก่นจันทร์เจริญเป็นประจำตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรส

         

                วัดแก่นจันทน์เจริญ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี มีท่านพระครูสมุทรกิจ (อาจารย์ขาว) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
          วัดแก่นจันทน์เจริญ มีประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเก่าแก่มายาวนาน คือ ประเพณีตักบาตรขนมครก ซึ่งจัดในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีท่านพระครูสุนธร สุตกิจ(หลวงปู่โห้) อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นจนทน์เจริญ เป็นผู้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่นี้ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันทางวัดแก่นจันทน์เจริญ ได้ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่โห้ และอดีตเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อน ให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล


 
                   
 
 

วัดแก่นจันทน์เจริญ 


รูปหล่อองค์หลวงปู่โห้ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนของวัดแก่นจันทน์เจริญ
ท่านพระครูสมุทรกิจ (อาจารย์ขาว) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
^