ข่าวสาร

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30 พ.ค. 2560 0 121

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ ฯ

เอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

19 ส.ค. 2559 0 129

เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑ - ๒๕๕๙ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

19 ส.ค. 2559 0 121

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้ามาลี แซ่ตั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้ามาลี แซ่ตั้ง

11 เม.ย. 2559 0 86

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านป้ามาลี แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ามาลี ม.๒-ม๖
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ามาลี ม.๒-ม๖

11 เม.ย. 2559 0 99

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป้ามาลี แซ่ตั้ง หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

30 ต.ค. 2558 0 64

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

30 ต.ค. 2558 0 108

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

เอกสาสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV
เอกสาสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV

30 ต.ค. 2558 0 79

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑ ปีงบฯ ๒๕๕๙ สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการกล้องวงจรปิด CCTV ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที

ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV
ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV

30 ต.ค. 2558 0 103

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการกล้องวงจรปิด (CCTV) ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯหมู่ท่ี 6
สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯหมู่ท่ี 6

18 มิ.ย. 2558 0 78

สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสวนนาวาโทนพดล สินน้อย หมู่ที่ ๖

^