ข่าวสาร

ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๖

18 ก.ค. 2557 0 35

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มต้นประชุมสภาประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มต้นประชุมสภาประจำปี ๒๕๕๖

17 ก.ค. 2557 0 37

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มต้นประชุมสภาประจำปี ๒๕๕๖ และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัญฯ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๖,๗
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๖,๗

16 ก.ค. 2557 0 35

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอ้อ และหมู่ที่ ๖,๗ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖

01 ก.ค. 2557 0 59

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ อบต.ฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖
ประกาศ อบต.ฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖

05 มิ.ย. 2557 0 47

ประกาศ อบต.บางพรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.บางพรม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.บางพรม

28 เม.ย. 2557 0 202

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสง..

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ม.๘
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ม.๘

28 มี.ค. 2557 0 201

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางไพเราะ หอมตลบ หมู่ที่ ๘ บ้านปลายคลองไทร ตำบลบางพรม อ.บางคนที จ.สส

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ

28 มี.ค. 2557 0 208

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสวนนางเลื่อน หอมตลบ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองมูกแถว ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จ.สส

^