ข่าวสาร

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒

12 พ.ย. 2556 0 217

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๗ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

12 พ.ย. 2556 0 197

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ด

23 ก.ย. 2556 0 223

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบร..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ

09 ก.ย. 2556 0 281

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๘)

ภาคผนวก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน
ภาคผนวก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน

05 ส.ค. 2556 0 41

ภาคผนวก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร

05 ส.ค. 2556 0 50

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหาร อบต.ระดับ ๘)

^