รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปราโมทย์ เริ่มภักดิ์

กลุ่มบุคลากรส่วนโยธา

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^