รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมศักดิ์ ศิริประเสริฐ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^