รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุชาติ ชัยกิจ

กลุ่มบุคลากรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพรม

ตำแหน่งกำนันตำบลบางพรม

รายละเอียด

ที่อยู่ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^