รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธวัชชัย แก้วเจริญ

กลุ่มบุคลากรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพรม

ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

รายละเอียด

ที่อยู่ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^