รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลร้อยตรีประทิน ปานอุทัย

กลุ่มบุคลากรปลัด อบต.บางพรม

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

รายละเอียด-

ที่อยู่20/1 ม.3 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โทรศัพท์034730516

อีเมลkaijung_2009@hotmail.com

^