รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกาญจนา แตงจันทรา

กลุ่มบุคลากรสำนักงานปลัด

ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จัีงหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์034730516

อีเมลpunchcy_yuy@hotmail.com

^