ผลงานของ อบต.บางพรม

โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ปี 2558
โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ปี 2558

17 พ.ค. 2560 0 182

โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

โครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย

17 พ.ค. 2560 0 197

โครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีประชาชนตำบลบางพรมร่วมโครงการการเป็นจำนวนมาก

ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิก
ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิก

17 พ.ค. 2560 0 214

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ร่วมกับ กศน.ตำบลบางพรม จัดโครงการส่งเสริมความรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิก ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

18 ก.ค. 2557 0 354

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ

09 ก.ค. 2557 0 226

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม Clean up the world
กิจกรรม Clean up the world

09 ก.ค. 2557 0 208

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดกิจกรรม Clean up the world วันที่ 20 กันยายน 2557

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกฯ
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกฯ

20 พ.ย. 2556 0 270

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม วันทีี่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.บางพรม

^