งานมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอบางคนที

งานมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอบางคนที
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอบางคนที วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ เทศบาลตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยอำเภอบางคนที ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประชาชนในอำเภอบางคนทีไว้ ให้คงอยู่สืบไป
        องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ร่วมเสนอนิทรรศการประเพณีตักบาตรขนมครก ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของตำบลบางพรม มีการนำเตาขนมครกพร้อมอุปกรณ์ไปแสดงกรรมวิธีในการหยอด รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองหยอดขนมครกอีกด้วย

 
ภาพบรรยากาศงานมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอบางคนที
  
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 09 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^