กิจกรรม Clean up the world

กิจกรรม Clean up the world
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดกิจกรรม Clean up the world  วันที่ 20 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช รอบพื้นที่ตำบลบางพรม โดยการนำของ นายวรพงษ์  วรทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม, ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 09 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^