โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงครพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุอัคคีภัย
 
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด และการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ 
 นายวรพงษ์  วรทัศน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ


การสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง
การฝึกอพยพหนีไฟการฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^