โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ปี 2558

โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ปี 2558
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดโครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^