โครงการ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ของ อบต.บางพรม

       องค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการ "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม" วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลนภาลัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และบริการตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ด้วยความสมัครใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลบางพรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้
      ๑. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรดเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์
      ๒. การแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่ ถุงยางอนามัยสำหรับชาย และหญิง
      ๓. กิจกรรมการทำสัญญาใจร่วมกันว่าจะไม่รังเกียจ หากพบบุคคลในที่ทำงานเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์
      ๔. กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจตรวจเลือด
      ๕. กิจกรรมการตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยสมัครใจ


 


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^