พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรม

พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรม
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม โดยการนำของนายวรพงษ์  วรทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ร้อยตรีประทิน ปานอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมเพื่อให้ข้าราชการ  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรม และประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
 
ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มี.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^