โึครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

โึครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
              องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว การทำโรงเพาะเห็ด การทำบ่อเลี้ยงกบ การทำบ่อเลี้ยงปลา และการเลี้ยงหมูหลุม ณ บริเวณพื้นที่รอบทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน และเป็นตัวอย่างให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 
เศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

 


การเลี้ยงหมูหลุม
การเลี้ยงปลา - กบ ในบ่อปูนซีเมนต์


โรงเพาะเห็ด
แปลงปลูกพืชผักสวนครัว
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 มี.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^