การต้อนรับคณะศึกษาจาก อบต.ข่อยสูง จ.อุตรดิตถ์

การต้อนรับคณะศึกษาจาก อบต.ข่อยสูง จ.อุตรดิตถ์
           องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ศึกษาาดูงาน จาก อบต.ข่อยสูง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางพลับ (มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม)  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 


ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง กล่าวขอบคุณ อบต.บางพรม ที่ให้การต้อนรับ
ร้อยตรีประทิน  ปานอุทัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
รับมอบของที่ระลึกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง

อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน  วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับคณะศึกษาดูงาน 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 พ.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^