การฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิง ประจำปี 2556

การฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิง ประจำปี 2556
                 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ร่วมกับ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ จัดโครงการส่งเสริมสนันสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในการฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิง ปี 2556 วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2556 ณ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เยาวชนในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง กรณีเกิดอัคคีภัยอันเป็นการบรรเทาเหตุเบื้องต้นได้
 


การฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงอย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 พ.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^