โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต.บางพรม ปี 2556

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต.บางพรม ปี 2556
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต.บางพรม ปี 2556 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงครมม เพื่อเป็นการป้องกันแและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบางพรม อันเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสังคมจากปัญหาดังกล่าว โดยมีนายบำรุง  โชติช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เป็นประธานในพิธีเปิด
 


นางบุญเรือน  ราชสิงห์โห ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางพรม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
 


นายบำรุง  โชติช่วง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
กล่าวเปิดโครงการฯวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯการแยกกลุ่มในการทำกิจกรรม ของผู้ปกครอง
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^