โครงการแห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๕๖

โครงการแห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๕๖
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖เพื่อถวายเทียนพรรษาวัดในเขตตำบลบางพรม ได้แก่ วัดแก่นจันทน์เจริญ และวัดบางพลับ เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖ โดยมีนายวรพงษ์ วรทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ ข้าราชการและประชาชนตำบลบางพรม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 

ภาพการแห่เทียน
ณ วัดแก่นจันทน์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพการแห่เทียน
ณ วัดบางพลับ  ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^