ผลงานของ อบต.บางพรม

ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ปี 2555
ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ปี 2555

11 เม.ย. 2556 0 82

ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2555 ณ วัดแก่นจันทน์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โึครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
โึครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

08 มี.ค. 2556 0 77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยได้มีการปลูกพืช การทำโรงเพาะเห็ด การทำบ่อเล..

พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรม
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรม

08 มี.ค. 2556 0 74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ทำพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมรูปฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตำบลบางพรม

^