วัดบางพลับเป็นวัดประจำตำบลบางพรม อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงครา

 

                
          วัดบางพลับ เป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพรม บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม มีท่านพระครูสมุทรสารคุณ (อาจารย์ดี) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
          วัดบางพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานนับร้อยปี  เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการประกอบศาสนกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพรมและประชาชนทั่วไป

               
 

 

วัดบางพลับท่านพระครูสมุทรสารคุณ (อาจารย์ดี) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
^